Хөдөлмөрийн хөлсний ДООД ХЭМЖЭЭ ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ – … - Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 2019 онд 320 000, 2020 …

000 төгрөг байх үед нийгмийн даатгалын сарын доод шимтгэл 43200 төгрөг байсан юм.МҮЭ-ийн холбооноос Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэмэгдүүлэхийг удаа дараа шаардаж ирсний үр дүнд 240000 төгрөг буюу 25 хувиар нэмэхээр болжээ. Хөдөлмөр,

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 2023 оны 1 дүгээр сарын … - Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ ₮420,000 боллоо

оюутны суралцагчдын цалин хөлстэй холбоотой тусгай нөхцөлийн хүрээнд хэрэглэнэ. Жишээ нь нийгмийн зөвшлийн үндэсний хорооны тогтоолоор хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг ирэх оны нэгдүгээр сарын 1-нээс нэг цагт 1904 төгрөг 76 мөнгө буюу сард 320 мянган төгрөг,

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг - Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ гэж юу вэ? – iLAW

нийгмийн түншлэлийн гурван талт Үндэсний хорооны 2022 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдөр буюу өнөөдрийн хурлаар Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох асуудлыг хэлэлцлээ.Ингэснээр хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 420 мянган төгрөг байсныг 31 хувь буюу 130 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлж байгаа юм. Мөн 2024 онд мөрдөх хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 2023 оны 1 дүгээр ...8.3.Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс доогуур үндсэн цалин /хөлс/ олгосны улмаас ажилтанд учирсан хохирлыг ажил олгогч бүрэн нөхөн төлнө. 9 дүгээр зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох Хэвлэх 9.1.Энэ хуулийг 2011 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛХөдөлмөрийн чадваргүй ажилчид,

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай - ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛСНИЙ ДООД ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

000 боллоо Хөдөлмөр 2014 онд холбооны үйлчилгээ ажилтныг хөдөлмөрийн гэрээ барилгын гэрээт ажилчид ажилчдын цалингийн доод хэмжээ нь $ 10.10 цаг …хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хуульд зааснаар,